Islami

Bolehkah Mengusir Laba-laba Atau Membunuhnya?

Bolehkah Mengusir Laba-laba Atau Membunuhnya?


Berdasarkan bahasan yang telah lalu (baca: Benarkah Laba-Laba Makhluk Istimewa yang Melindungi Nabi di Gua Tsur?) kita telah tahu kebenaran kisah tentang laba-laba yang melindungi  Nabi Muhamma...

  16 Mei 2017 - 15:22